Jane Oja, mükoloog (PhD)

Alustasin 2007. aastal majaseente määramise ja ekspertiisidega Eesti Mükoloogiauuringute Keskuses. 2009. aastal kaitsesin Tartu Ülikoolis magistritöö “Majavammi (Serpula lacrymans, Basidiomycota) DNA põhine määramine ehituspuidust”, mis on kõigile huvilistele vabalt kättesaadav (siit). Aastal 2014 asutasin oma ettevõtte Majaseen OÜ, mis on Tartu Ülikoolist  võrsunud idufirma. Aastal 2018 omandasin Tartu Ülikooli doktorikraadi botaanika ja mükoloogia erialal. 

Olen ennast erialaselt korduvalt täiendanud nii Eestis kui ka välismaal, osalenud erinevatel rahvusvahelistel koolitustel, konverentsidel ning seminaridel Saksamaal, Lätis, Rootsis, Itaalias ja külastanud kolleege Šotimaal (Wise Property Care), Norras (Mycoteam), Lätis (Läti Riiklik Puidukeemia Instituut) kui ka Soomes (VTT Technical Research Centre of Finland). Koolitanud ja esinenud ettekannetega nii ekspertidele kui ka majaomanikest huvilistele. Kuulun Eesti Mikrobioloogide Ühendusse ja Eesti Mükoloogiaühingusse, millest viimases täidan sekretäri kohuseid.

Aastast 2018 koordineerin ülemaailmset harrastusteaduslikku projekti nimega “FunHome”, mille käigus kogutakse ülemaailmselt tolmuproove, et välja selgitada kodudes esinevate mikroorganismide (sh hallitusseente) mitmekesisuse. Rohkem infot projekti kohta ja projektis osalemiseks saab lugeda siit.

Lisaks olen riiklikult tunnustatud ekspert ehitiste biokahjustuste (seen-ja mardikakahjustused) valdkonnas vastavalt Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile ning oman Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba (reg.nr. VS840/2016) seenkahjustuse uuringute teostamiseks mälestises.

Teen tihedad koostööd professionaalsete seenetõrje teostajatega ettevõtetest Majaseente Tõrje ja Antivamm Ehitus.