Jane Oja

Jane Oja on mükoloog ja Tartu Ülikooli doktorant, kes alustas 2007. aastal majaseente määramise ja ekspertiisidega Eesti Mükoloogiauuringute Keskuses. 2009. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis magistritöö “Majavammi (Serpula lacrymans, Basidiomycota) DNA põhine määramine ehituspuidust”, mis on kõigile huvilistele vabalt kättesaadav (siit). Aastal 2014 asutas ta oma ettevõtte Majaseen OÜ, mis on Tartu Ülikoolist  võrsunud idufirma.

Ta on ennast erialaselt korduvalt täiendanud nii Eestis kui ka välismaal, osalenud erinevatel rahvusvahelistel koolitustel, konverentsidel ning seminaridel Saksamaal, Lätis, Rootsis, Itaalias ja külastanud kolleege Šotimaal (Wise Property Care), Norras (Mycoteam), Lätis (Läti Riiklik Puidukeemia Instituut) kui ka Soomes (VTT Technical Research Centre of Finland). Koolitanud ja esinenud ettekannetega nii ekspertidele kui ka majaomanikest huvilistele. Kuulub Eesti Mikrobioloogide Ühendusse ja Eesti Mükoloogiaühingusse, millest viimases täidab sekretäri kohuseid.

Lisaks on Jane Oja riiklikult tunnustatud ekspert ehitiste biokahjustuste (seen-ja mardikakahjustused) valdkonnas vastavalt Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile ning omab Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba (reg.nr. VS840/2016) seenkahjustuse uuringute teostamiseks mälestises.