• hoonetes kasvavate seeneliikide määramine (vajadusel DNA-põhine määramine)
  • majaseente (majavammi, hallituse) ekspertiisid
  • ruumiõhu analüüsid
  • kohtuekspertiisid
  • sisekliima parameetrite mõõtmised koostöös Tartu Ülikooli Töökeskkonnalaboriga
  • konsultatsioonid
  • seminarid
  • koolitused

    Varem teostatud ekspertiiside arv maakonniti (2015-…)

Hooli iseenda, pereliikmete ja oma kodu tervisest!
Tutvu hinnakirjaga.

tkl_logo logo_myktkl2_logo