Majamädiku (samuti majakooriku, Coniophora puteana) viljakehad on 10–20 cm laiused, tumepruunid, substraadile liibunud, mis on alguses koorikjad, aga muutuvad paksenedes lihakas-nahkjaks. Alguses on viljakehade eoslavakandja sile ning hiljem muutub jämedamügarlikuks. Viljakehade servas, eriti aga kõdunevas puidus leidub rohkelt peeni mustjaid, lehvikjalt harunevaid seenevääte. Looduses tehtud pilte majamädiku viljakehadest leiab Eesti eElurikkuse kodulehelt.

Majamädik põhjustab pruunmädanikku, lagundades puitmaterjalist nii tselluloosi kui ka hemitselluloosi, misjärel puitmaterjalid muutuvad hapramaks ja lõpuks on puit tumepruunide kuubikutena, mis sõrmede vahel kergesti tolmuks pudenevad. Seen esineb metsades peamiselt okaspuude kändudel ja lamavatel tüvedel, aga ka majaseenena. Majamädiku puhul loetakse kõige sobivamaks kasvutemperatuuriks 22,5-25°C ning surmavateks >32,5ºC ning -20/-30ºC (vt Tabel 1). Vahepealsetel temperatuuridel kasv aeglustub, kuid seen jääb siiski elujõuliseks. Hoonetes eelistab majamädik kasvamiseks märgunud puitmaterjale, optimaalne puitmaterjalide niiskussisaldus vahemikus 30–70%. Enamasti võib neid seeni leida kasvamas märgunud põranda või lae konstruktsioonides nii köögis, vannitoas kui ka tualettruumis. Majavammiga võrreldes toimub mädanemine aeglasemalt, kuid soodsate tingimuste olemasolul võib majamädik muutuda ohtlikuks kahjustajaks.

Tabel 1. Majamädiku arenguks sobivad ja ebasobivad (surmavad) temperatuurid ( Schmidt 2006 järgi1).

Liik Surmav ºC Miinimum ºC Optimum ºC Maksimum ºC Surmav ºC laboris agarsöötmel 2 nädalat Surmav ºC laboris agarsöötmel 3t Surmav ºC puidul 4t
Majamädik -20/-30 0-5 22,5-25 27,5≥37,5 32,5≥37,5 60 70-75

Majamädiku niidistik seinal (Foto: J.Oja)

Majamädiku (Coniophora puteana) niidistik tõrvapapil (Foto: J.Oja).

Majamädiku (Coniophora puteana) niidistik ja viljakeha seinal (Fotod: J.Oja)

Majamädiku (Coniophora puteana) niidistik põrandal.

1Schmidt O. 2006. Wood and tree fungi. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.