Meie siseruumidesse esinevad hallitusseened pärinevad välisõhtust, ventilatsioonisüsteemist ja erinevatest ruumisisestest allikatest (vt. Joonis 1). Nähtavad hallitusseente kahjustused tekivad kohtadesse, kus on piisaval hulgal vett. Hallitusseened arenevad kiiresti ning on palja silmaga nähtavad eri värvi (mustade, roheliste, kollaste) ja pinnastruktuuriga (jahujate, viltjate, sametjate) laikudena. Kõige sagedamini esinevad sellised laigud akende ümbrustes, välisseintel, pesuruumide plaadivuukides, silikoontihenditel, mööblitagustel pindadel ja keldris olevatel pabermaterjalidel. Hallituse levikuga lisaks võib suureneda nendest toituvate loomade (nt lestade) arvukus (vt lestad hallitaval tamme lamellil). Hallitusseened võivad põhjustada allergiaid; silmade, nina või kurgu ärritusi; peavalu; väsimustunnet või mürgistusi.

 

Joonis 1. Hallitusseente erinevad allikad siseruumides (Prussin and Marr Microbiome (2015) 3:78)

Tavalisemad ruumiõhus ja pindadel esinevad hallitusseened kuuluvad perekondadesse: Aspergillus, Penicillium ja Cladosporium.

Materjalide esmaste koloniseerijate hulka kuuluvad mitmed seeneperekondade Penicillium ja Aspergillus liigid. Mõlemad seeneperekonnad on väga liigirikkad ning nad on tavalised nii looduses kui ka inimese koduses majapidamises toidul, ruumiõhus, hoidlates, jm. Perekonnast Penicillium võib ruumides enam leida järgmisi liike: P. brevicompactum, P. chrysogenum, P. citrinum, P. commune, P. glabrum, P. olsonii, P. oxalicum ja P. rubens ning perekonnast Aspergillus: A. calidoustus, A. candidus, A. clavatus, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. penicillioides, A. restrictus, A. sydowii, A. terreus ja A. westerdijkiae. Mitmed Aspergillus liigid on tuntud ohtliku mükoosi aspergilloosi tekitajatena. Mükotoksiinidest on selle perekonna liigid võimelised tootma aflatoksiine, ohratoksiine, sterigmatotsüstiine ja tsüklopiasoonhapet.

Seeneperekond Cladosporium liigid vajavad elutegevuseks keskmiselt rohkem niiskust. Sageli võib antud perekonna liike leida vannitubadest, kus esineb lühiajaliselt kõrge suhteline õhuniiskus. Paljud liigid perekonnast Cladosporium on kosmopoliitse levikuga ning hetkel on teada ca 900 erinevat liiki. Hoonetes on sagedamini esinevateks liikideks: C. cladosporioides, C. herbarum, C. macrocarpum ja C. sphaerospermum. Seeneperekond Cladosporium liike võib leida kasvamas erinevatel materjalidel, nt taimedel, teistel seentel, õhus (sh eluruumide õhus), mullas, toiduainetel, värvidel, tekstiilidel jne. Empiirilised vaatlused on näidanud, et antud perekonna liike võib sageli leida vannitubadest, aknaraamidelt ja silikoonilt. Seni teadaolevalt ei ole perekond Cladosporium liikide puhul leitud mükotoksiinide tootmise võimekust, kuid sellest hoolimata võivad nad inimestele põhjustada terviseprobleeme, nt allergilisi reaktsioone.

Seeneperekond Cladosporium mikroskoobis (Foto: J. Oja).

Suuremate ja väiksemate veeavariide korral esinevad sagedamini hallitusseened Chaetomium globosum, Stachybotrys chartarum, Trichoderma spp. Eelkõige armastavad need seened kasvavad tselluloosirikastel materjalidel, nt kipsplaadi paberil, tapeedil, saepuruplaatidel.

Massiline saastus hallitusseeneliigi Stachybotrys chartarum ehk n-ö musta hallituse poolt.

Hallitusseeneliik Stachybotrys chartarum (n-ö must hallitus) on üks kardetumaid hallitusi, mis vajab elutegevuseks rohkelt niiskus, mistõttu esineb sageli veekahjustustega hoonetes. Hallitusseeneliik S. chartarum kasvab enamasti märjal heinal, põhul, paberil, tapeedil, kipsplaadil, laepaneelidel, vaipadel, tselluloosi sisaldavatel isolatsioonimaterjalidel ja paljudel teistel materjalidel. Looduses võib antud liik kasvada taimejäänustel ning kõikvõimalikel  materjalidel; väga arvukalt on leide kõrreliste, sealhulgas teraviljade teristelt ja surnud vegetatiivorganeilt.

A. Stachybotrys chartarum mikroskoobis, B. Stachybotrys chartarum duširuumi kipsplaadist seinas, C. Stachybotrys chartarum kipsplaadist aknapalel ja D. Stachybotrys chartarum sauna toolijalgadel

Stachybotrys chartarum esinemine ruumiõhus on problemaatiline, kuna ta võib toota inimese tervisele ohtlikke mükotoksiine makrotsüklilise trihhotetseenide grupist, nagu satratoksiinid (satratoxins), roridiinid (roridins) ja verrukariinid (verrucarins). Nende väga mürgiste toksiinide tõttu võib antud seene esinemine põhjustada terviseprobleeme, nagu naha, silmade ja hingamisteede ärritusi, või isegi mükotoksikoose.

Seeneliigi S. chartarum poolt saastunud tööruumis tekkinud A. silma- ja B. nahaärritused.

 

Loe lisaks postitusi:

10.02.2022 Kodude nähtamatu külg: hallitused, bakterid, tolmulestad jne

22.08.2021 Hallitus – nähtamatu oht

28.02.2018 Hallitus ehitusmaterjalidel

07.05.2017 Hallitusseened toidul ja eluruumides

17.04.2016 Tähelepanekud ehitusmükoloogias – nii majavammi kui ka hallitusseente kohta

08.05.2015 Hallitusseened raamatutel, dokumentidel ja teistel paberist materjalidel.

23.02.2015 Tartu Ülikooli mükoloog, professor Urmas Kõljalg räägib kasulikest ja kahjulikest hallitustest