Majaseeni puudutavad kohtulahendid leiab tsiviilkohtumenetluste hulgast (link). Soovitud lahendite leidmiseks soovitame sisestada lahendi teksti kasti järgmised märksõnad: majavamm, vamm, majaseen ja hallitus.

Hoonetes leiduvate seente poolt põhjustatud kahjustuste puhul kohtusse pöördumisel tasub teada lisaks:

  1. Kohtuekspertiisiseaduse kohaselt võivad ekspertiise teostada kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert või menetleja määratud asjakohaste eriteadmistega muu füüsiline isik.
  2. Ekspertiisi tegemisel soovitame kindlasti kaasata mõlemad osapooled (kostja/hageja) või vähemalt teatada teist osapoolt ekspertiisi teostamisest. Sellisel moel teostatud ekspertiis kergendab edaspidisi küsimusi ekspertiisi ja eksperdi erapooletuse osas.
  3. Vaid seeneproovi laborisse saatmine ja selle määramine ei ole piisav asitõend kohtumenetluse jaoks. Lisaks on soovitav määramata seenkahjustuse ulatus, võimalikud tekkepõhjused ja kahjustuse likvideerimise kulud.