Suuline konsultatsioon objektil, lisandub seeneproovi(de) võtmine ja hilisem laboris määramine (vajadusel lisatäpsustused e-posti või telefoni teel). Väljastatakse kirjalikult ainult labori tulemus seeneliigi/-liikide määrangu(te) kohta.