Jane Oja, mükoloog (PhD)

Jane Oja

Alustasin 2007. aastal majaseente määramise ja ekspertiisidega Eesti Mükoloogiauuringute Keskuses. 2009. aastal kaitsesin Tartu Ülikoolis magistritöö “Majavammi (Serpula lacrymans, Basidiomycota) DNA põhine määramine ehituspuidust”, mis on kõigile huvilistele vabalt kättesaadav (siit). Aastal 2014 asutasin oma ettevõtte Majaseen OÜ, mis on Tartu Ülikoolist  võrsunud idufirma. Aastal 2018 omandasin Tartu Ülikooli doktorikraadi botaanika ja mükoloogia erialal. aastal

Olen ennast erialaselt korduvalt täiendanud nii Eestis kui ka välismaal, osalenud erinevatel rahvusvahelistel koolitustel, konverentsidel ning seminaridel Saksamaal, Lätis, Rootsis, Itaalias ja külastanud kolleege Šotimaal (Wise Property Care), Norras (Mycoteam), Lätis (Läti Riiklik Puidukeemia Instituut) kui ka Soomes (VTT Technical Research Centre of Finland). Koolitanud ja esinenud ettekannetega nii ekspertidele kui ka majaomanikest huvilistele. Kuulun Eesti Mikrobioloogide Ühendusse ja Eesti Mükoloogiaühingusse, millest viimases täidan sekretäri kohuseid.

Aastast 2018 koordineerin ülemaailmset harrastusteaduslikku projekti nimega “FunHome”, mille käigus kogutakse ülemaailmselt tolmuproove, et välja selgitada kodudes esinevate mikroorganismide (sh hallitusseente) mitmekesisuse. Rohkem infot projekti kohta ja projektis osalemiseks saab lugeda siit.

Lisaks olen riiklikult tunnustatud ekspert ehitiste biokahjustuste (seen-ja mardikakahjustused) valdkonnas vastavalt Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile ning oman Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba (reg.nr. VS840/2016) seenkahjustuse uuringute teostamiseks mälestises.

Töötan novembrist 2019 kuni maini 2020 Katari ülikoolis bioloogia ja keskkonnateaduste osakonnas Juha Alatalo töörühmas.

Irma Zettur

Aastal 2010 kaitsesin Eesti Maaülikoolis loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal magistrikraadi. Magistritöös uurisin seene perekonna Neottiella (Pezizales, Ascomycota) liikide eristatavust morfoloogiliste tunnuste alusel ning lisaks selgitasin nende fülogeneetilisi suhteid molekulaarsete tunnuste (ITS rDNA järjestuse) alusel.

Pärast magistratuuri lõpetamist asusin Eesti Maaülikooli mükoloogia osakonnas tööle laborandina. Hiljem töötasin Maaülikoolis spetsialistina. 2012. aastal alustasin spetsialistina tööd ka Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaias ning hiljem juba seente kogu kuraatorina.

Hetkel täidan kuraatori kohustusi vaid Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaias, kuid lisaks sellele õpetan Räpina Aianduskoolis seenekasvatuse õppeainet.

Olen osalenud aktiivselt välitöödel, juhendanud seeneretki ja olnud seenenäitustel konsultandiks. Ühtlasi olen 2013-2016. aastal olnud Eesti Mükoloogiaühingu sekretär.