Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) renoveerib vana ühiselamu liginullenergiahooneks, kasutades selleks tehases eelvalmistatud moodulpaneele. Lisaks on TTÜ’l plaanis läbi viia antud hoones rida uuringuid, sh hoone sisekliima ja energiatõhususe hindamised. Antud  hoonest saab prototüüp kõigile samasugustele (vähem kui 50 aastastele) kortermajadele.  Loe ja jälgi renoveerimistöid!